Prigodom početka nove školske godine u našoj smo crkvi na kraju mise blagoslovili školske torbe naših učenika moleći Božji blagoslov za uspjeh tijekom i na kraju školske godine. Želimo našim učenicima da ih prati Božji blagoslov, da budu marljivi, da se uzorno ponašaju i na kraju školske godine postignu željeni uspjeh, kojim će biti zadovoljni ponajprije oni, zatim njihovi roditelji i nastavnici. I, dakako, cijela naša župa.