Župnik fra Ivan Kasalo

Rođen 6. studenog 1980. u Srđevićima od Martina i Anđe r. Kuliš. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu, srednju u Livnu, postulaturu u Visokom (2000./2001.), novicijat u Livnu (2001./2002.), filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (2002. – 2008.). Svečane zavjete u Franjevačkom redu za provinciju Bosnu Srebrenu položio na Petrićevcu 14. rujna 2006. Za đakona ga zaredio u Gospinom svetištu u Olovu 1. svibnja 2008. vrhbosanski nadbiskup, uzoriti kardinal Vinko Puljić. Mladu misu proslavio u nedjelju 28. rujna 2008. u župi Bila.

fra Ćiril (Ćiro) Lovrić

Fra Ćiro Lovrić (Odžak kod Livna, 1949.) osnovnu školu završio je u rodnom Odžaku i Lištanima, a gimnaziju u Visokom.Teologiju je završio u Sarajevu, a Mladu misu slavio je 1976. u rodnom Odžaku.

Godine 2012. dolazi za kapelana u župu Livno, 2014. župnik u župi Bila kraj Livna, 2019. kapelan u župi Vidoši gdje radi i djeluje i danas.

Fra Ćiro je nositelj Spomenice Domovinskog rata.
Objavljne knjige:
Tisuću dana bez Kupresa I. i II., 1997.; Dnevnik 3, 2004.; Dnevnik 4, 2007.; Dnevnik 5, 2010.; Dnevnik 6, 2013.; Dnevnik 7, 2015. i Dnevnik 8, 2021.
Redoviti suradnik Radio Livna.