(1 Kor 13, 4 – 7).

Čestitamo našim slavljenicima.